Så förbättrar du abstrakt tänkande

Abstrakt tänkande är en kritisk del av människans kognitiva förmågor som gör det möjligt för oss att förstå och analysera komplexa idéer, koncept och samband som inte alltid är omedelbart uppenbara. Att förstärka våra förmågor inom detta område kan inte bara förbättra vår akademiska och professionella prestation, utan även vårt dagliga liv genom att göra oss bättre problemlösare och mer kreativa individer. Den här artikeln kommer att utforska olika metoder och tekniker för att förbättra ditt abstrakta tänkande.

Vad är abstrakt tänkande

Abstrakt tänkande refererar till den mentala processen att förstå koncept som inte är direkt kopplade till konkreta, fysiska objekt eller situationer. Det handlar om att kunna se ”det stora hela”, förstå nyanser och komplicerade sammanhang, samt att kunna dra slutsatser eller förutsägelser baserat på ofullständig information. Exempel på abstrakt tänkande inkluderar att förstå metaforer, teoretiska begrepp inom vetenskapen eller att tolka symbolisk konst.

Träna din hjärna med tankenötter och pussel

Precis som du kan träna dina muskler i gymmet, kan du träna din hjärna med olika mentala utmaningar. Pussel, matematiska problem och tankenötter är effektiva sätt att stimulera och förbättra ditt abstrakta tänkande. Dessa aktiviteter kräver att du ser mönster, gör kopplingar mellan olika idéer och tänker logiskt.

 • Sudoku: Ett klassiskt sifferpussel som kräver logik och mönsterigenkänning.
 • Schack: Ett spel som kräver strategiskt tänkande och förmåga att förutse motståndarens drag.
 • Korsord: Dessa uppgifter förbättrar ditt ord- och språkförråd samt din förmåga att se samband mellan olika begrepp.

Läsning och reflektion

Att läsa böcker, artiklar och vetenskapliga rapporter kan enormt gynna din förmåga att tänka abstrakt, särskilt om läsningen inkluderar komplexa idéer eller teoretiska begrepp. Efter att ha läst, ta en stund för att reflektera över innehållet och diskutera det med andra. Detta främjar en djupare förståelse och hjälper dig att dra egna slutsatser. Exempel på genrer och typer av litteratur som kan förbättra abstrakt tänkande inkluderar:

 • Filosofi: Diskuterar ofta komplexa och abstrakta begrepp om existens, moral och kunskap.
 • Vetenskaplig litteratur: Fokuserar på teoretiska koncept och forskning inom olika områden.
 • Skönlitteratur: Kan introducera dig till symbolik och dolda teman som kräver tolkning.

Diskussioner och debatter

Engagera dig i diskussioner och debatter om olika ämnen, särskilt sådana som kräver att du försvarar eller ifrågasätter komplexa idéer. Att delta i denna typ av utbyte utmanar dig att tänka djupare och mer analytiskt om olika ämnen. Många skolor och arbetsplatser har debattklubbar eller diskussionsgrupper där du kan öva denna färdighet. Här är några tips för att delta i diskussioner:

 • Förbered dig: Läs på om ämnet innan diskussionen börjar.
 • Lyssna aktivt: Ta in vad andra säger och reflektera över deras argument.
 • Formulera dina tankar: Var tydlig och logisk i din argumentation.

Kreativa övningar och konst

Kreativa aktiviteter som målning, skrivande och musicerande kan öppna upp nya vägar för abstrakt tänkande. Genom konsten får du möjlighet att uttrycka och utforska idéer som kanske inte är omedelbart förståeliga eller konkreta. Dessa kreativa processer kan fungera som en katalysator för att förbättra hur du uppfattar och analyserar världen runt dig. Några kreativa övningar att prova:

 • Skrivande: Prova att skriva poesi, noveller eller ens dagbok för att sätta ord på dina abstrakta tankar.
 • Målning och teckning: Dessa aktiviteter hjälper dig att visualisera och uttrycka idéer som inte kan fångas i ord.
 • Musik: Komponera eller spela musik som kan reflektera komplexa känslor och tankar.

Sammanfattningsvis, förbättringen av abstrakt tänkande kräver kontinuerlig träning och engagemang i en mängd olika aktiviteter som stimulerar hjärnan. Genom att integrera några av dessa metoder i din dagliga rutin, kan du påtagligt stärka din förmåga att analysera och förstå komplexa koncept, vilket i sin tur kan berika alla aspekter av ditt liv.

Lämna en kommentar